• Ραψωδία σε Κόκκινο5 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο6 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο8 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο91 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο93 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο97 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο98 (Αντιγραφή)
  • Ραψωδία σε Κόκκινο99 (Αντιγραφή)